No edit permissions for Čeština

Text 300

śrīvāsādi yata mahāprabhura bhakta-gaṇa
nija nija bhāve karena caitanya-sevana

śrīvāsa-ādi – v čele se Śrīvāsem Ṭhākurem; yata – všichni; mahāprabhura – Caitanyi Mahāprabhua; bhakta-gaṇa – oddaní; nija nija – ve svých příslušných; bhāve – citových rozpoloženích; karena – konají; caitanya-sevana – službu Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Všichni oddaní Śrī Caitanyi Mahāprabhua v čele se Śrīvāsem Ṭhākurem mají svoje vlastní emotivní nálady, ve kterých Pánu slouží.

« Previous Next »