No edit permissions for Čeština

Text 3

tṛtīya ślokera artha kaila vivaraṇa
caturtha ślokera artha śuna bhakta-gaṇa

tṛtīya – třetího; ślokera – verše; artha – význam; kaila – byl; vivaraṇa – popis; caturtha – čtvrtého; ślokera – verše; artha – význam; śuna – prosím slyšte; bhakta-gaṇa – ó oddaní.

Vysvĕtlil jsem verš třetí a nyní, ó oddaní, vyslechnĕte prosím pozornĕ význam verše čtvrtého.

« Previous Next »