No edit permissions for Čeština

Text 100

ei saba haya bhakti-śāstra-sūkṣma marma
caitanyera kṛpāya jāne ei saba dharma

ei saba – to vše; haya – jsou; bhakti-śāstra – systému oddané služby; sūkṣma marma – jemnĕjší principy; caitanyera kṛpāya – milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua; jāne – lze pochopit; ei saba – všechny tyto; dharma – zásady oddané služby.

Toto jsou nĕkteré z jemnĕjších bodů etikety oddané služby. Pochopit je může jedinĕ ten, kdo získal milost Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Karmī neboli ti, kdo pracují pro plody své práce, nedokáží pochopit jemnĕjší závĕry oddané služby, protože uznávají jen její obřadní hodnotu, aniž by vĕdĕli, jak tato služba uspokojuje Nejvyšší Osobnost Božství. Karmī vidí formality jako prostředky k pokroku v náboženství, ekonomickém rozvoji, uspokojování smyslů a osvobození. I když jsou to pouze hmotné výsledky následování náboženských zásad, pro karmī jsou vším. Tĕmto obřadním činnostem se říká karma. Karmī, kteří oddanou službu praktikují velmi ledabyle, a zůstávají proto na úrovni materialistických činností, se nazývají prākṛta-sahajiyové. Nechápou, jak je možné vykonávat čistou oddanou službu na úrovni rodičovské a milostné lásky, protože to lze pochopit jedinĕ díky zvláštní milosti, kterou Śrī Caitanya Mahāprabhu udílí čistým oddaným.

« Previous Next »