No edit permissions for Čeština

Text 57

āra dina mahāprabhu nija-gaṇa lañā
jagannātha dekhilena śayyotthāne yāñā

āra dina – dalšího dne; mahāprabhu – Śrī Caitanya Mahāprabhu; nija-gaṇa lañā – doprovázen svými osobními společníky; jagannātha dekhilena – zhlédnout Pána Jagannātha; śayyā-utthāne – časnĕ ráno, když vstává z lůžka; yāñā – jdoucí.

Na druhý den šel Śrī Caitanya Mahāprabhu se svými osobními společníky zhlédnout Pána Jagannātha, když časnĕ ráno vstává z lůžka.

« Previous Next »