No edit permissions for Čeština

Text 66

sāta-dike sāta-sampradāya gāya, bājāya
madhye mahā-premāveśe nāce gaura-rāya

sāta-dike – na sedmi stranách; sāta-sampradāya – sedm skupin; gāya – zpívají; bājāya – hrají na mṛdaṅgy; madhye – v jejich středu; mahā-premāveśe – ve velké extázi lásky ke Kṛṣṇovi; nāce – tančí; gaura-rāya – Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Sedm skupin na sedmi stranách začalo zpívat a hrát na bubny a Śrī Caitanya Mahāprabhu se ve velké extázi lásky dal do tance v jejich středu.

« Previous Next »