No edit permissions for Čeština

Text 45

prātaḥ-kāle īśvara dekhi’ saba bhakta lañā
haridāse dekhite āilā śīghra kariyā

prātaḥ-kāle – ráno; īśvara dekhi' – po návštĕvĕ Pána Jagannātha; saba bhakta – všemi oddanými; lañā – doprovázený; haridāse – Haridāse; dekhite – navštívit; āilā – přišel; śīghra kariyā – rychle.

Příští den ráno, po návštĕvĕ Jagannāthova chrámu, šel Śrī Caitanya Mahāprabhu v doprovodu všech svých oddaných rychle navštívit Haridāse Ṭhākura.

« Previous Next »