No edit permissions for Čeština

Text 9

jaya rūpa, sanātana, jīva, raghunātha
raghunātha, gopāla, — chaya mora nātha

jaya – sláva; rūpa – Rūpovi Gosvāmīmu; sanātana – Sanātanovi Gosvāmīmu; jīva – Jīvovi Gosvāmīmu; raghunātha – Raghunāthovi dāsovi Gosvāmīmu; raghunātha – Raghunāthovi Bhaṭṭovi Gosvāmīmu; gopāla – Gopālovi Bhaṭṭovi Gosvāmīmu; chaya – šesti; mora – mým; nātha – pánům.

Všechna sláva Rūpovi Gosvāmīmu, Sanātanovi Gosvāmīmu, Jīvovi Gosvāmīmu, Raghunāthovi dāsovi Gosvāmīmu, Raghunāthovi Bhaṭṭovi Gosvāmīmu a Gopālovi Bhaṭṭovi Gosvāmīmu, šesti Gosvāmīm z Vrindávanu! Ti všichni jsou mými pány.

« Previous Next »