No edit permissions for Čeština

Text 115

āliṅgana kari’ prabhu vidāya tāṅre dilā
preme gara gara bhaṭṭa kāndite lāgilā

āliṅgana kari' – když ho obejmul; prabhu – Śrī Caitanya Mahāprabhu; vidāya tāṅre dilā – rozloučil se s ním; preme – v extázi lásky; gara gara – dojatý; bhaṭṭa – Raghunātha Bhaṭṭa; kāndite lāgilā – začal plakat.

Potom ho Pán obejmul a rozloučil se s ním. Raghunātha Bhaṭṭa byl dojatý extází lásky a z nadcházejícího odloučení od Śrī Caitanyi Mahāprabhua se rozplakal.

« Previous Next »