No edit permissions for Čeština

Text 118

pitā-mātā kāśī pāile udāsīna hañā
punaḥ prabhura ṭhāñi āilā gṛhādi chāḍiyā

pitā-mātā – otec a matka; kāśī pāile – když v Káší (Váránasí) odešli z tohoto svĕta; udāsīna hañā – neovlivnĕný; punaḥ – znovu; prabhura ṭhāñi – ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; āilā – vrátil se; gṛha-ādi chāḍiyā – když přerušil veškeré vztahy s domovem.

Potom jeho rodiče v Káší (Váránasí) zemřeli, a on byl zcela odpoutaný. Vrátil se tedy za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, poté, co přerušil veškeré vztahy se svým domovem.

« Previous Next »