No edit permissions for Čeština

Text 16

svarūpa-gosāñi āsi’ paṇḍite kahilā
śuni’ jagadānanda mane mahā-duḥkha pāilā

svarūpa-gosāñi – Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; āsi' – když se vrátil; paṇḍite kahilā – řekl Jagadānandovi Paṇḍitovi; śuni' – když to slyšel; jagadānanda – Jagadānanda Paṇḍita; mane – v mysli; mahā-duḥkha pāilā – cítil velké neštĕstí.

Jagadānanda Paṇḍita byl velice nešťastný, když se Svarūpa Dāmodara vrátil a všechno mu vyprávĕl.

« Previous Next »