No edit permissions for Čeština

Text 37

dūre rahi’ bhakti kariha saṅge nā rahibā
tāṅ-sabāra ācāra-ceṣṭā la-ite nāribā

dūre rahi' – držící se stranou; bhakti kariha – prokazuj oddanost; saṅge – ve společnosti; nā rahibā – nezůstávej; tāṅ-sabāra – jejich; ācāra – chování; ceṣṭā – snahu; la-ite nāribā – ty nemůžeš přijmout.

„Obyvatelům Mathury prokazuj zpovzdálí úctu, ale nesdružuj se s nimi. Jejich chování a činnosti si nemůžeš osvojit, protože ty jsi na jiné úrovni oddané služby.“

Obyvatelé Vrindávanu a Mathury jsou oddaní Kṛṣṇy s rodičovskou láskou a jejich pocity jsou neustále v rozporu s názory smārta-brāhmaṇů. Oddaní, kteří Kṛṣṇu uctívají s důrazem na Jeho majestát, nemohou nikdy pochopit pocity rodičovské oddanosti obyvatel Mathury a Vrindávanu, kteří jdou cestou spontánní lásky. Oddaní na úrovni vidhi-mārgy (usmĕrnĕné oddané služby) si mohou činnosti tĕch, kdo jsou na úrovni rāga-mārgy (oddané služby se spontánní láskou), mylnĕ vykládat. Proto Śrī Caitanya Mahāprabhu Jagadānandovi Paṇḍitovi řekl, aby se držel stranou obyvatel Vrindávanu, již jsou spontánními oddanými, aby vůči nim nezačal být neuctivý.

« Previous Next »