No edit permissions for Čeština

Text 39

śīghra āsiha, tāhāṅ nā rahiha cira-kāla
govardhane nā caḍiha dekhite ‘gopāla’

śīghra – co nejdřív; āsiha – vrať se; tāhāṅ – tam; nā rahiha – nezůstávej; cira-kāla – dlouho; govardhane – na kopec Góvardhan; nā caḍiha – nevystupuj; dekhite gopāla – podívat se na Božstvo Gopāla.

„Zůstaň ve Vrindávanu jen krátce a co nejrychleji se vrať. Nevystupuj také na kopec Góvardhan zhlédnout Božstvo Gopāla.“

Ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura radí, abychom se ve Vrindávanu nezdržovali příliš dlouho. Jak se říká: „Důvĕrnost plodí pohrdání.“ Pokud nĕkdo zůstane ve Vrindávanu po mnoho dní, může se mu stát, že ztratí náležitou úctu vůči jeho obyvatelům. Ti, kdo ještĕ nedosáhli spontánní lásky ke Kṛṣṇovi, by proto nemĕli ve Vrindávanu žít příliš dlouho. Pro nĕ jsou lepší krátké návštĕvy. Nemĕli bychom také vystupovat na kopec Góvardhan, abychom se podívali na Božstvo Gopāla. Jelikož se kopec Góvardhan od Gopāla neliší, nemĕli bychom po nĕm chodit a dotýkat se ho nohama. Gopāla můžeme zhlédnout, když je nĕkde jinde.

« Previous Next »