No edit permissions for Čeština

Text 47

sanātana bhikṣā karena yāi’ mahāvane
kabhu devālaye, kabhu brāhmaṇa-sadane

sanātana – Sanātana Gosvāmī; bhikṣā karena – žebral; yāi' mahā-vane – chodící do blízkosti Mahávanu; kabhu – nĕkdy; devālaye – v chrámu; kabhu – nĕkdy; brāhmaṇa-sadane – v domĕ nĕjakého brāhmaṇy.

Sanātana Gosvāmī žebral po domech v okolí Mahávanu. Nĕkdy šel do chrámu a jindy do domu nĕjakého brāhmaṇy.

« Previous Next »