No edit permissions for Čeština

Text 5

kalāra śaralāte, śayana, ati kṣīṇa kāya
śaralāte hāḍa lāge, vyathā haya gāya

kalāra śaralāte – na suché kůře banánovníku; śayana – ležení; ati – velmi; kṣīṇa kāya – hubené tĕlo; śaralāte – na suché kůře banánovníku; hāḍa lāge – kosti se dotýkají; vyathā – bolest; haya – je; gāya – v tĕle.

Když Pán ulehl k odpočinku na suchou kůru banánovníku, bolely Ho ztoho kosti, protože byl velmi hubený.

« Previous Next »