No edit permissions for Čeština

Text 57

anya sannyāsīra vastra tumi dhara śire
kon aiche haya, — ihā pāre sahibāre?”

anya sannyāsīra – jiného sannyāsīho; vastra – odĕv; tumi – ty; dhara – nosíš; śire – na hlavĕ; kon – kdo; aiche haya – je takový; ihā – toto; pāre sahibāre – může snést.

„A přesto si na hlavu uvážeš odĕv od jiného sannyāsīho. Kdo to dokáže snést?“

« Previous Next »