No edit permissions for Čeština

Text 63

prasāda pāi anyonye kailā āliṅgana
caitanya-virahe duṅhe karilā krandana

prasāda pāi – když dojedli prasādam; anyonye – navzájem; kailā āliṅgana – objali se; caitanya-virahe – v odloučení od Pána Caitanyi; duṅhe – oba; karilā krandana – naříkali.

Když dojedli prasādam, navzájem se objali a plakali kvůli odloučení od Pána Caitanyi.

« Previous Next »