No edit permissions for Čeština

Text 77

jagadānandera āgamane sabāra ullāsa
ei-mate nīlācale prabhura vilāsa

jagadānandera – Jagadānandy Paṇḍita; āgamane – po návratu; sabāra ullāsa – všichni mĕli radost; ei-mate – takto; nīlācale – v Džagannáth Purí; prabhura – Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vilāsa – zábavy.

Všichni mĕli z návratu Jagadānandy Paṇḍita z Vrindávanu radost. Takto si Śrī Caitanya Mahāprabhu užíval svých zábav bĕhem svého pobytu v Džagannáth Purí.

« Previous Next »