No edit permissions for Čeština

Text 83

dhāñā yāyena prabhu, strī āche alpa dūre
strī gāya’ bali’ govinda prabhure kailā kole

dhāñā – velmi rychle; yāyena – utíkal; prabhu – Śrī Caitanya Mahāprabhu; strī – žena; āche – byla; alpa dūre – nedaleko; strī gāya – žena zpívá; bali' – říkající; govinda – Jeho osobní služebník; prabhure – Śrī Caitanyu Mahāprabhua; kailā kole – chytil do náruče.

Śrī Caitanya Mahāprabhu bĕžel velmi rychle a už se k dívce přibližoval. V tu chvíli Ho Govinda chytil do náruče a vykřikl: „To zpívá žena!“

« Previous Next »