No edit permissions for Čeština

Text 97

rāmadāsa kahe, — “āmi śūdra adhama!
‘brāhmaṇera sevā’, — ei mora nija-dharma

rāmadāsa kahe – Rāmadāsa řekl; āmi – já; śūdraśūdra; adhama – velmi pokleslý; brāhmaṇera sevā – sloužit brāhmaṇovi; ei – toto; mora nija-dharma – moje náboženská povinnost.

Rāmadāsa odpovĕdĕl: „Já jsem jen śūdra, pokleslá duše, a sloužit brāhmaṇovi je má povinnost a náboženská zásada.“

« Previous Next »