No edit permissions for Čeština

Text 36

dharma chāḍāya veṇu-dvāre,hāne kaṭākṣa-kāma-śare,
lajjā, bhaya, sakala chāḍāya
ebe āmāya kari’ roṣa,
kahi’ pati-tyāge ‘doṣa’,
dhārmika hañā dharma śikhāya!

dharma – náboženské zásady; chāḍāya – nutí zavrhnout; veṇu-dvāre – skrze flétnu; hāne – propíchne; kaṭākṣa – pohled; kāma-śare – šípy chtíče; lajjā – stud; bhaya – strach; sakala – vše; chāḍāya – donutí opustit; ebe – nyní; āmāya – na nás; kari' roṣa – zlobící se; kahi' – říkající; pati-tyāge – vzdát se manžela; doṣa – chyba; dhārmika – velmi zbožný; hañā – stávající se; dharma – náboženské zásady; śikhāya – učíš.

„  ,Melodie Tvé flétny, doprovázená Tvým pohledem, nás probodává šípy chtíče a nutí nás zanedbávat zásady zbožného života. Jsme vzrušené chtivými touhami a přicházíme za Tebou, zbavené studu i strachu. Ty se ale na nás teď zlobíš. Považuješ za špatné, že jsme porušily náboženské zásady a opustily naše domovy i manžely. Když nás tak poučuješ o náboženských zásadách, jsme bezmocné.̀  “

« Previous Next »