No edit permissions for Čeština

Text 35

kailā jagate veṇu-dhvani,siddha-mantrā yoginī
dūtī hañā mohe nārī-mana
mahotkaṇṭhā bāḍāñā,
ārya-patha chāḍāñā,
āni’ tomāya kare samarpaṇa

kailā – učinil jsi; jagate – v tomto svĕtĕ; veṇu-dhvani – melodie této flétny; siddha-mantrā – která dosáhla dokonalosti v pronášení manter; yoginī – mystička; dūtī – posel; hañā – jsoucí; mohe – okouzluje; nārī-mana – mysli žen; mahā-utkaṇṭhā – velkou úzkost; bāḍāñā – zvĕtšující; ārya-patha – usmĕrňujících zásad; chāḍāñā – nutící vzdát se; āni' – přinese a; tomāya – Tobĕ; kare samarpaṇa – dá.

„  ,Když hraješ na svou flétnu, melodie působí jako posel v podobĕ yoginī, která dokonale ovládá pronášení manter. Tento posel okouzluje všechny ženy ve vesmíru a přitahuje je k Tobĕ. Potom zvĕtší jejich velkou úzkost a přinutí je vzdát se zásady poslouchat nadřízené. Nakonec je násilím přivede k Tobĕ, aby se odevzdaly ve vztahu milenecké lásky.̀  “

« Previous Next »