No edit permissions for Čeština

Text 49

karite aiche vilāpa,uṭhila udvega, bhāva,
mane kāho nāhi ālambana
udvega, viṣāda, mati,
autsukya, trāsa, dhṛti, smṛti,
nānā-bhāvera ha-ila milana

karite – činící; aiche – takový; vilāpa – nářek; uṭhila – povstaly; udvega – zneklidnĕní; bhāva – extáze; mane – v mysli; kāho – kdekoliv; nāhi – není; ālambana – útočištĕ; udvega – úzkost; viṣāda – nářek; mati – pozornost; autsukya – dychtivost; trāsa – strach; dhṛti – odhodlání; smṛti – vzpomínky; nānā-bhāvera – různých extází; ha-ila – bylo; milana – spojení.

Když takto Śrī Caitanya Mahāprabhu naříkal, v Jeho mysli se probudilo zneklidnĕní a extáze. Spojilo se v Nĕm mnoho transcendentálních extází, včetnĕ úzkosti, nářku, pozornosti, dychtivosti, strachu, odhodlání a vzpomínání.

« Previous Next »