No edit permissions for Čeština

Text 6

vidyāpati, caṇḍīdāsa, śrī-gīta-govinda
bhāvānurūpa śloka paḍena rāya-rāmānanda

vidyāpati – autora Vidyāpatiho; caṇḍīdāsa – autora Caṇḍīdāse; śrī-gīta-govinda – slavná kniha Jayadevy Gosvāmīho; bhāva-anurūpa – podle extatických emocí; śloka – verše; paḍena – recituje; rāya-rāmānanda – Rāmānanda Rāya.

Aby extázi Śrī Caitanyi Mahāprabhua doplnil, citoval Rāmānanda Rāya verše z knih Vidyāpatiho, Caṇḍīdāse a zvláštĕ z Gīta-govindy od Jayadevy Gosvāmīho.

« Previous Next »