No edit permissions for Čeština

Text 7

madhye madhye āpane prabhu śloka paḍiyā
ślokera artha karena prabhu vilāpa kariyā

madhye madhye – čas od času; āpane – osobnĕ; prabhu – Śrī Caitanya Mahāprabhu; śloka – verš; paḍiyā – poté, co recitoval; ślokera – verše; artha – význam; karena – dává; prabhu – Śrī Caitanya Mahāprabhu; vilāpa kariyā – naříkající.

Śrī Caitanya Mahāprabhu čas od času také recitoval nĕjaký verš a potom ho s velkým nářkem vysvĕtloval.

« Previous Next »