No edit permissions for Čeština

Text 60

hā hā kṛṣṇa prāṇa-dhana,hā hā padma-locana,
hā hā divya sad-guṇa-sāgara!
hā hā śyāma-sundara,
hā hā pītāmbara-dhara,
hā hā rāsa-vilāsa nāgara

hā hā – bĕda; kṛṣṇa – ó Kṛṣṇo; prāṇa-dhana – poklade Mého života; hā hā – bĕda; padma-locana – Ty s lotosovýma očima; hā hā – bĕda; divya – božský; sat-guṇa-sāgara – oceáne transcendentálních vlastností; hā hā – bĕda; śyāma-sundara – překrásný načernalý mladíku; hā hā – bĕda; pīta-ambara-dhara – Ty, který nosíš žluté šaty; hā hā – bĕda; rāsa-vilāsa – tance rāsa; nāgara – hrdino.

„Bĕda, kde je Kṛṣṇa, poklad Mého života? Kde je ten s lotosovýma očima? Bĕda! Kde je ten božský oceán všech transcendentálních vlastností? Bĕda! Kde je ten překrásný načernalý mladík ve žlutých šatech? Bĕda! Kde je ten hrdina tance rāsa?“

« Previous Next »