No edit permissions for Čeština

Text 65

jīva dīna ki karibe tāhāra varṇana?
śākhā-candra-nyāya kari’ dig-daraśana

jīva – živá bytost; dīna – ubohá; ki – co; karibe – udĕlá; tāhāra – toho; varṇana – popis; śākhā-candra-nyāya – logika ukazování mĕsíce skrze vĕtve stromu; kari' – činím; dik-daraśana – ukázání smĕru.

Co potom může o tĕchto promĕnách napsat ubohé stvoření, jako jsem já? Mohu uvést pouze náznaky, jako když se ukazuje mĕsíc skrze vĕtve stromu.

« Previous Next »