No edit permissions for Čeština

Text 66

ihā yei śune, tāra juḍāya mana-kāṇa
alaukika gūḍha-prema-ceṣṭā haya jñāna

ihā – toto; yei śune – každý, kdo slyší; tāra – jeho; juḍāya – budou spokojené; mana-kāṇa – mysl i uši; alaukika – neobyčejné; gūḍha-prema – z hluboké extatické lásky ke Kṛṣṇovi; ceṣṭā – činnosti; haya jñāna – může pochopit.

Toto vyprávĕní přesto uspokojí mysl a uši každého, kdo ho uslyší, a takový človĕk pak bude také schopen porozumĕt tĕmto neobyčejným činnostem, vycházejícím z hluboké extatické lásky ke Kṛṣṇovi.

« Previous Next »