No edit permissions for Čeština

Text 72

anudghāṭya dvāra-trayam uru ca bhitti-trayam aho
vilaṅghyoccaiḥ kāliṅgika-surabhi-madhye nipatitaḥ
tanūdyat-saṅkocāt kamaṭha iva kṛṣṇoru-virahād
virājan gaurāṅgo hṛdaya udayan māṁ madayati

anudghāṭya – aniž by otevřel; dvāra-trayam – troje dveře; uru – silné; ca – a; bhitti-trayam – tři zdi; aho – jak úžasné; vilaṅghya – poté, co překonal; uccaiḥ – vysoké; kāliṅgika – z Kálinga-déše v tailangské oblasti; surabhi-madhye – mezi kravami; nipatitaḥ – spadlý; tanu-udyat-saṅkocāt – stažením do tĕla; kamaṭhaḥ – želva; iva – jako; kṛṣṇa-uru-virahāt – kvůli silným pocitům odloučení od Kṛṣṇy; virājan – vypadající; gaurāṅgaḥ – Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; hṛdaye – v mém srdci; udayan – vycházející; mām – mĕ; mad ayati – přivádí k šílenství.

„Jak úžasné! Śrī Caitanya Mahāprabhu opustil své sídlo, aniž by otevřel troje dveře smohutnými závorami. Potom překonal tři vysoké zdi a pozdĕji ze silného pocitu odloučení od Kṛṣṇy spadl mezi krávy z tailangské oblasti a jako želva vtáhl všechny končetiny do svého trupu. Śrī Caitanya Mahāprabhu, který se zjevil tímto způsobem, vychází v mém srdci a přivádí mne k šílenství.“

« Previous Next »