No edit permissions for Čeština

Text 8

ei-mate nānā-bhāve ardha-rātri haila
gosāñire śayana karāi’ duṅhe ghare gela

ei-mate – takto; nānā-bhāve – pod vlivem různých emocí; ardha-rātri – polovinu noci; haila – strávil; gosāñire – Śrī Caitanyu Mahāprabhua; śayana karāi' – když Jej uložili; duṅhe – oba; ghare gela – šli domů.

Takto strávil Śrī Caitanya Mahāprabhu polovinu noci zakoušením různých emocí. Svarūpa Dāmodara a Rāmānanda Rāya nakonec Pána přimĕli ulehnout na lůžko a odešli domů.

« Previous Next »