No edit permissions for Čeština

Text 104

kona-prakāre haridāsera chidra nāhi pāya
veśyā-gaṇe āni’ kare chidrera upāya

kona-prakāre – jakýmkoliv způsobem; haridāsera – Haridāse Ṭhākura; chidra – chybu; nāhi – ne; pāya – dostane; veśyā-gaṇe – prostitutky; āni' – poté, co přivede; kare – udĕlá; chidrera upāya – způsob, jak najít nĕjakou chybu.

Za žádnou cenu však nemohl v charakteru Haridāse Ṭhākura najít nĕjakou chybu. Zavolal proto místní prostitutky a začal vymýšlet, jak Jeho Svatost pošpinit.

VÝZNAM: Toto je u ateistů normální. Hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy má však mnoho nepřátel i mezi takzvanĕ zbožnými lidmi, sādhuy, žebravými mnichy, sannyāsīmi a brahmacārīmi. Ti se snaží na tomto hnutí neustále hledat chyby, aniž by brali v úvahu, že se šíří samočinnĕ milostí Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua, který chtĕl, aby se šířilo po celém svĕtĕ, do každého mĕsta a vesnice. My se snažíme splnit Pánovu touhu a naše snaha je dost úspĕšná, ale nepřátelé tohoto hnutí na nĕm zbytečnĕ hledají chyby, stejnĕ jako ten starý darebák Rāmacandra Khān, který se stavĕl proti Haridāsovi Ṭhākurovi.

« Previous Next »