No edit permissions for Čeština

Text 105

veśyā-gaṇe kahe, — “ei vairāgī haridāsa
tumi-saba kara ihāra vairāgya-dharma nāśa”

veśyā-gaṇe – prostitutkám; kahe – řekl; ei – tohoto; vairāgī – žebravého mnicha; haridāsa – Haridāse Ṭhākura; tumi-saba – vy všechny; kara – zapříčiňte; ihāra – jeho; vairāgya-dharma – od života žebravého mnicha; nāśa – odchýlení.

Rāmacandra Khān řekl prostitutkám: „Je tady žebravý mnich jménem Haridāsa Ṭhākura. Vymyslete způsob, jak ho svést zcesty, aby upustil od svých asketických slibů.“

VÝZNAM: Oddaná služba je cestou, kterou charakterizuje vairāgya-vidyā (odříkání a poznání). Haridāsa Ṭhākura tuto cestu následoval, ale Rāmacandra Khān mĕl v úmyslu svést ho, aby své sliby porušil. Odříkání znamená odříkat si smyslné radosti, zvláštĕ sexuální. Brahmacārīm, vānaprasthům a sannyāsīm jsou proto styky se ženami přísnĕ zapovĕzené. Haridāsa Ṭhākura si striktnĕ odříkal, a tak Rāmacandra Khān zavolal prostitutky, protože ty dobře vĕdí, jak svojí ženskostí mužům zmařit jejich sliby celibátu, a tak žebravého mnicha či osobu žijící životem oddanosti znečistit. Žádnou jinou ženu by Rāmacandra Khān k porušení slibů Haridāse Ṭhākura nedonutil, proto zavolal prostitutky. V Indii nikdy nebylo volné sdružování se ženami možné, ale pro toho, kdo chtĕl mít společnost nevĕstek, byly dostupné v určité čtvrti. Prostitutky byly součástí společnosti dokonce i v dobách Pána Kṛṣṇy, protože je řečeno, že prostitutky z mĕsta Dváraky přišly Pána přivítat. I když to byly prostitutky, byly také oddané Kṛṣṇy.

« Previous Next »