No edit permissions for Čeština

Text 112

“ṭhākura, tumi — parama-sundara, prathama yauvana
tomā dekhi’ kon nārī dharite pāre mana?

ṭhākura – ó velký oddaný; tumi – ty; parama-sundara – překrásnĕ stavĕný; prathama yauvana – rozpuk mládí; tomā dekhi' – když tĕ uvidí; kon nārī – která žena; dharite pāre – může ovládat; mana – svou mysl.

„Můj drahý Ṭhākure, ó velký kazateli, velký oddaný, jsi tak krásnĕ stavĕný a tvé mládí právĕ rozkvétá. Která žena by dokázala ovládnout svou mysl, když tĕ spatří?“

« Previous Next »