No edit permissions for Čeština

Text 119

āra dina rātri haile veśyā āila
haridāsa tāre bahu āśvāsa karila

āra dina – dalšího dne; rātri – noc; haile – když nastala; veśyā – prostitutka; āila – přišla; haridāsa – Haridāsa Ṭhākura; tāre – jí; bahu – mnoho; āśvāsa karila – dal ujištĕní.

Další noci přišla prostitutka znovu a Haridāsa Ṭhākura jí dal mnohá ujištĕní.

« Previous Next »