No edit permissions for Español

Texto 119

āra dina rātri haile veśyā āila
haridāsa tāre bahu āśvāsa karila


āra dina—al día siguiente; rātri—noche; haile—cuando era; veśyā—la prostituta; āila—vino; haridāsa—Haridāsa Ṭhākura; tāre—a ella; bahu—muchas; āśvāsa karila—hizo promesas.


A la noche siguiente, cuando la prostituta regresó, Haridāsa Ṭhākura le dio muchas esperanzas.

« Previous Next »