No edit permissions for Čeština

Text 122

tulasīre tāṅke veśyā namaskāra kari’
dvāre vasi’ nāma śune bale ‘hari’ ‘hari’

tulasīre – rostlince tulasī; tāṅke – Haridāsovi Ṭhākurovi; veśyā – prostitutka; namaskāra kari' – poté, co se poklonila; dvāre vasi' – sedící u dveří; nāma – svaté jméno; śune – poslouchá; bale – říká; hari hari – „ó můj Pane Hari, ó můj Pane Hari.“

Prostitutka se poklonila rostlince tulasī i Haridāsovi Ṭhākurovi a sedla si u dveří. Jak tak slyšela Haridāse Ṭhākura zpívat Hare Kṛṣṇa mantru, i ona opakovala „Ó můj Pane Hari, ó můj Pane Hari“.

VÝZNAM: Zde můžeme jasnĕ vidĕt, jak vaiṣṇava osvobozuje podmínĕnou duši transcendentální lstí. Prostitutka přišla Haridāse Ṭhākura znečistit, ale on si vzal za povinnost ji osvobodit. Jak je zřejmé z tohoto příbĕhu, způsob osvobození je velice jednoduchý. Prostitutka se s vírou a úctou sdružovala s Haridāsem Ṭhākurem, který osobnĕ vyléčil její hmotnou nemoc zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. I když mĕla vedlejší motiv, nĕjak získala společnost vaiṣṇavy a uspokojila ho příležitostným napodobováním „Ó můj Pane Hari, ó můj Pane Hari“. Závĕr je, že společnost vaiṣṇavy, zpívání svatého jména Pána a klanĕní se rostlince tulasī nebo vaiṣṇavovi vedou k tomu, že se z človĕka stane transcendentální oddaný, zcela očištĕný od veškeré hmotné špíny.

« Previous Next »