No edit permissions for Čeština

Text 141

tulasī sevana kare, carvaṇa, upavāsa
indriya-damana haila, premera prakāśa

tulasī – rostlinku tulasī; sevana kare – uctívala; carvaṇa – žvýkání; upavāsa – půst; indriya-damana – ovládání smyslů; haila – byly; premera prakāśa – projevy lásky k Bohu.

Po vzoru svého duchovního mistra také uctívala rostlinku tulasī. Místo pravidelné stravy jedla pouze to, co dostala jako almužnu, a když nic nedostala, držela půst. Střídmým jedením a půsty tak ovládla smysly, a ihned poté se u ní objevily příznaky lásky k Bohu.

« Previous Next »