No edit permissions for Čeština

Text 142

prasiddhā vaiṣṇavī haila parama-mahāntī
baḍa baḍa vaiṣṇava tāṅra darśanete yānti

prasiddhā – slavnou; vaiṣṇavī – oddanou Pána; haila – stala se; parama-mahāntī – velmi pokročilou; baḍa baḍa vaiṣṇava – mnoho uznávaných oddaných na vysoké úrovni; tāṅra – ji; darśanete – zhlédnout; yānti – chodilo.

Z prostitutky se tak stala slavná oddaná. Udĕlala velký pokrok v duchovním životĕ a přicházelo ji navštívit mnoho velkých vaiṣṇavů.

VÝZNAM: Velcí, vysoce pokročilí oddaní se o prostitutky nezajímají, ale když se z prostitutky nebo jakékoliv jiné pokleslé duše stane vaiṣṇava, chtĕjí ji velcí vaiṣṇavové vidĕt. Vaiṣṇavou se může stát každý, pokud následuje vaiṣṇavské zásady. Oddaný, který je následuje, již není na hmotné úrovni. Je tedy třeba hodnotit to, jak přísnĕ daná osoba následuje zásady, a ne v jaké zemi se narodila. K našemu hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy se přidává mnoho oddaných z Evropy a Ameriky, ale to neznamená, že mají být považováni za evropské či americké vaiṣṇavy. Vaiṣṇava je vaiṣṇava, a mĕla by mu proto být vzdávána veškerá úcta, která vaiṣṇavovi náleží.

« Previous Next »