No edit permissions for Čeština

Text 145

mahad-aparādhera phala adbhuta kathana
prastāva pāñā kahi, śuna, bhakta-gaṇa

mahat-aparādhera – velkého přestupku u nohou vznešeného oddaného; phala – výsledek; adbhuta – úžasný; kathana – příbĕh; prastāva – příležitost; pāñā – využívající; kahi – říkám; śuna – poslouchejte; bhakta-gaṇa – ó oddaní.

Tento přestupek u lotosových nohou vznešeného oddaného vyústil v úžasný příbĕh. Využiji tedy příležitosti dané tĕmito událostmi a vysvĕtlím, co se stalo. Ó oddaní, prosím poslouchejte.

« Previous Next »