No edit permissions for Čeština

Text 149

prema-pracāraṇa āra pāṣaṇḍa-dalana
dui-kārye avadhūta karena bhramaṇa

prema-pracāraṇa – kázání učení bhakti; āra – a; pāṣaṇḍa-dalana – porážení ateistů; dui-kārye – se dvĕma druhy činností; avadhūta – velký oddaný a potulný mnich; karena – činí; bhramaṇa – cestování.

Pán Nityānanda, nejodevzdanĕjší oddaný Pána, cestoval zemí ze dvou důvodů – šířit učení bhakti a porážet ateisty.

VÝZNAM: V Bhagavad-gītĕ (4.8) stojí:

paritrāṇāya sādhūnāṁ
vināśāya ca duṣkṛtām
dharma-saṁsthāpanārthāya
sambhavāmi yuge yuge

Pán Kṛṣṇa se zjevuje vĕk za vĕkem ze dvou důvodů – aby osvobozoval oddané a zabíjel neoddané. Jeho oddaní mají stejné zámĕry – kázat bhakti, vĕdomí Kṛṣṇy, a porážet všechny druhy agnostiků a ateistických démonů. Nityānanda Prabhu takto plnil pokyn Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua a ti, kdo Nityānandu Prabhua přísnĕ následují, konají ty samé činnosti. Jsou dva druhy oddaných. Jedni se nazývají goṣṭhy-ānandī a druhým se říká bhajanānandī. Oddaný, který nekáže, ale je neustále zamĕstnaný oddanými činnostmi, se nazývá bhajanānandī, kdežto oddaný, který je nejen zkušený v oddané službĕ, ale také káže bhakti a poráží všechny druhy agnostiků, se nazývá goṣṭhy-ānandī.

« Previous Next »