No edit permissions for Čeština

Text 15

paṇḍita hañā mane kene vicāra nā kara?
rāṇḍī brāhmaṇīra bālake prīti kene kara?

paṇḍita hañā – vzhledem k tomu, že jsi vzdĕlaný učitel; mane – v mysli; kene – proč; vicāra nā kara – nezvážíš; rāṇḍī brāhmaṇīra – vdovy po brāhmaṇovi; bālake – vůči synovi; prīti – náklonnost; kene kara – proč projevuješ.

„Drahý Pane, jsi vzdĕlaný učitel. Proč tedy nebereš v úvahu, že ten chlapec je synem vdovy po brāhmaṇovi? Proč k nĕmu chováš takovou náklonnost?“

« Previous Next »