No edit permissions for Čeština

Text 16

yadyapi brāhmaṇī sei tapasvinī satī
tathāpi tāhāra doṣa — sundarī yuvatī

yadyapi – i když; brāhmaṇī – manželka brāhmaṇy; sei – tato; tapasvinī – asketická; satī – cudná; tathāpi – přesto; tāhāra – její; doṣa – chyba; sundarī – velmi krásná; yuvatī – mladá dívka.

„I když je matka tohoto chlapce naprosto odříkavá a cudná, má jednu vrozenou vadu – je to půvabná mladá dívka.“

« Previous Next »