No edit permissions for Čeština

Text 170

haridāsa kṛpā kare tāṅhāra upare
sei kṛpā ‘kāraṇa’ haila caitanya pāibāre

haridāsa – Ṭhākura Haridāsa; kṛpā kare – prokazuje milost; tāṅhāra upare – jemu; sei kṛpā – tato milost; kāraṇa – příčina; haila – byla; caitanya – Śrī Caitanyi Mahāprabhua; pāibāre – dosáhnout.

Haridāsa Ṭhākura k nĕmu byl přirozenĕ milostivý a díky milostivému požehnání tohoto vaiṣṇavy Raghunātha dāsa pozdĕji dosáhl útočištĕ u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

« Previous Next »