No edit permissions for Čeština

Text 18

eta bali’ dāmodara mauna ha-ilā
antare santoṣa prabhu hāsi’ vicārilā

eta bali' – to když řekl; dāmodara – Dāmodara Paṇḍita; mauna ha-ilā – odmlčel se; antare – v nitru; santoṣa – spokojený; prabhu – Śrī Caitanya Mahāprabhu; hāsi' – s úsmĕvem; vicārilā – přemýšlel.

Dāmodara Paṇḍita domluvil a odmlčel se. Śrī Caitanya Mahāprabhu se usmíval, protože byl v nitru spokojený, a přemýšlel o drzosti Dāmodara Paṇḍita.

« Previous Next »