No edit permissions for Čeština

Text 17

tumi-ha — parama yuvā, parama sundara
lokera kāṇākāṇi-bāte deha avasara”

tumi-ha – Ty také; parama yuvā – mladý muž; parama sundara – velmi sličný; lokera – lidí; kāṇākāṇi – šuškání; bāte – řečem; deha avasara – dáváš příležitost.

„A Ty jsi, můj drahý Pane, přitažlivý mladý muž. Lidé si o Tobĕ budou tedy určitĕ šuškat. Proč bys jim mĕl dávat takovou příležitost?“

VÝZNAM: Jako prostý a vĕrný oddaný Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua Dāmodara Paṇḍita nemohl snášet kritizování Pána, ale naneštĕstí sám Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua svým vlastním způsobem kritizoval. Pán vĕdĕl, že se Ho Dāmodara Paṇḍita opovažuje takto drze kritizovat jen ze své prostoty. Pro oddaného však takové chování není dobré.

« Previous Next »