No edit permissions for Čeština

Text 185

aiche nāmodayārambhe pāpa-ādira kṣaya
udaya kaile kṛṣṇa-pade haya premodaya

aiche – podobnĕ; nāma-udaya – zjevení svatého jména; ārambhe – začátkem; pāpa – následků hříšných činností; ādira – tĕchto a jiných; kṣaya – rozptýlení; udaya kaile – když se opravdu probudí zpívání bez přestupků; kṛṣṇa-pade – k lotosovým nohám Kṛṣṇy; haya prema-udaya – nastane probuzení extatické lásky.

„Podobnĕ i první náznak toho, že se probudilo zpívání svatého jména Pána bez přestupků, rozptýlí následky hříšného života. A když potom oddaný zpívá svaté jméno bez přestupků, procitne ke službĕ s extatickou láskou k lotosovým nohám Kṛṣṇy.“

« Previous Next »