No edit permissions for Čeština

Text 184

caura-preta-rākṣasādira bhaya haya nāśa
udaya haile dharma-karma-ādi parakāśa

caura – zlodĕji; preta – duchové; rākṣasa – démoni; ādira – z nich a jiných; bhaya – strach; haya – stává se; nāśa – zničený; udaya haile – když je slunce již vidĕt; dharma-karma – veškeré náboženské činnosti a usmĕrňující zásady; ādi – vše; parakāśa – se projeví.

„S prvními paprsky slunečního svĕtla okamžitĕ zmizí strach ze zlodĕjů, duchů a démonů. Jakmile je slunce již vidĕt, vše se ukáže a každý začne vykonávat své náboženské činnosti a předepsané povinnosti.“

« Previous Next »