No edit permissions for Čeština

Text 192

parama-sundara, paṇḍita, nūtana-yauvana
nāmābhāse ‘mukti’ śuni’ nā ha-ila sahana

parama-sundara – velmi sličný; paṇḍita – učený; nūtana – svĕží; yauvana – mládí; nāma-ābhāse – zábleskem probuzení čistého zpívání svatého jména; mukti – osvobození; śuni' – když slyšel; nā ha-ila sahana – nedokázal snést.

Mĕl sličnou postavu, byl učený a mladý, ale nedokázal snést výrok, že pouhým zábleskem probuzení Pánova svatého jména lze dosáhnout osvobození.

VÝZNAM: Co se týče toho, jak může být nĕkdo osvobozen pouhým nepatrným probuzením čistého zpívání svatého jména, vaiṣṇavové přísnĕ následují pokyny śāster. Výroky śāster o tom, jak snadno lze dosáhnout osvobození, māyāvādī nedokáží tolerovat, protože jak říká Bhagavad-gītā (12.5): kleśo 'dhikataras teṣām avyaktāsakta-cetasāṁ – impersonalisté se musí po mnoho životů usilovnĕ snažit, a teprve potom budou možná osvobozeni. Vaiṣṇavové ale vĕdí, že pouhým zpíváním svatého jména Pána bez přestupků přijde osvobození jako vedlejší produkt, a tak není třeba o nĕ usilovat zvlášť. Śrīla Bilvamaṅgala Ṭhākura řekl: muktiḥ svayaṁ mukulitāñjali sevate 'smān – osvobození stojí u dveří čistého oddaného, který má neochvĕjnou víru a úctu, aby mu mohlo různými způsoby sloužit. To māyāvādī nesnesou. Proto ārindā pradhāna, hlavní výbĕrčí daní, nedokázal snést výroky Haridāse Ṭhākura, i když byl velice učený, pohledný a mladý.

« Previous Next »