No edit permissions for Čeština

Text 193

kruddha hañā bale sei saroṣa vacana
“bhāvukera siddhānta śuna, paṇḍitera gaṇa

kruddha hañā – rozzlobil se a; bale – řekl; sei – on; sa-roṣa vacana – hnĕvivá slova; bhāvukera – sentimentalisty; siddhānta – závĕr; śuna – jen slyšte; paṇḍitera gaṇa – ó shromáždĕní učenců.

Tento mladík Gopāla Cakravartī se po vyslechnutí výroků Haridāse Ṭhākura velmi rozzlobil a okamžitĕ ho zkritizoval. Řekl: „Ó shromáždĕní učenců, jen si vyslechni závĕr sentimentálního oddaného.“

« Previous Next »