No edit permissions for Čeština

Text 20

eteka vicāri’ prabhu madhyāhne calilā
āra dine dāmodare nibhṛte bolāilā

eteka vicāri' – zatímco takto uvažoval; prabhu – Śrī Caitanya Mahāprabhu; madhyāhne calilā – šel vykonat své polední povinnosti; āra dine – dalšího dne; dāmodare – Dāmodara Paṇḍita; nibhṛte – do ústraní; bolāilā – zavolal.

S tĕmito myšlenkami Śrī Caitanya Mahāprabhu odešel, aby vykonal své polední povinnosti. Dalšího dne si zavolal Dāmodara Paṇḍita stranou.

« Previous Next »