No edit permissions for Čeština

Text 204

sabhā-sahite haridāsera paḍilā caraṇe
haridāsa hāsi’ kahe madhura-vacane

sabhā-sahite – se všemi členy shromáždĕní; haridāsera – Haridāse Ṭhākura; paḍilā caraṇe – padli u lotosových nohou; haridāsa – Haridāsa Ṭhākura; hāsi' – s úsmĕvem; kahe – řekl; madhura-vacane – sladkým hlasem.

Oba Majumadārové potom spolu se všemi členy shromáždĕní padli u lotosových nohou Haridāse Ṭhākura. Haridāsa Ṭhākura se usmál a sladkým hlasem promluvil.

« Previous Next »